Annonce 1

Fusionen mellem solcelleforeningerne, der gik i vasken!

Annonce 15

Vedr. fusion overvejelser mellem DENFO, Danske Energiforbrugere, og Lfase i efteråret 2018.

På baggrund af en henvendelse fra LFASEs næstformand i sommeren 2018 var der hen over efteråret 2018 ganske indgående drøftelser mellem DENFO, Danske Energiforbrugere og LFASE med henblik på at afdække mulighederne for en mulig sammenlægning af de to foreninger, hvis interessevaretagelse i vist omfang er sammenfaldende.

I forlængelse af foreningernes egne sonderinger om grundlaget for en mulig fusionering var der en ganske intensiv og omfattende korrespondance mellem parternes advokater, ligesom der var møde mellem foreningerne med henblik på at søge at konkretisere mulighederne for en fusion, bl.a. ved gennemgang af vedtægtsgrundlag, økonomi m.v.

Det måtte imidlertid konstateres, at  grundlaget for en sammenlægning ikke var til stede pga. LFASE, idet parternes interesser lå for langt fra hinanden, og ikke mindst måtte det konstateres, at foreningernes måde at arbejde på er endog meget forskellige.

DENFO, Danske Energiforbrugere foretrækker at anvende ressourcerne på at varetage foreningens formål – nemlig at fremme forbrugernes interesser på energiområdet, herunder solcelleområdet – og det gøres aktuelt bl.a. i forbindelse med DENFOs verserende retssag mod Energiministeriet angående lov nr. 722 af 25. juni 2010 (den udvidede solcelleordning og det årsbaserede nettoafregnings princip), der ligger til grund for denne lovgivning.

Såfremt der er spørgsmål omkring til de gennemførte fusion drøftelser og oplysninger i forbindelse hermed, kan henvendelse ske til DENFOs advokat på tlf. 20 30 49 80.

Annonce 16