Annonce 1

Viborg Fjernvarmeforeningen har ingen medlemmer!

Annonce 15

Viborg Fjernvarmeforening har ingen medlemmer! Er det så en forening?

Der findes mange forskellige former for foreninger, men fælles for dem alle er, at en forening skal have mere end et medlem, og medlemmerne har indgået en aftale om et formål for foreningen – normalt i form af vedtægter. Medlemskredsen veksler fra tid til anden og medlemmerne betaler kontingent for at finansiere foreningens aktiviteter.

Hos Viborg Fjernvarmeforeningen findes ikke et medlemskartotek, ingen indmeldelsesblanket og der betales ikke kontingent. Det rejser spørgsmålet om Viborg Fjernvarmeforening er en forening, og hvis det ikke er en forening, hvad er det så.

I Viborg Fjernvarmeforenings vedtægter står – Som medlem kan optages en fysisk eller juridisk person – efterfulgt af nogle betingelser.

Der står også – Levering til ikke-medlemmer og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for medlemmer gældende, eller på særlige vilkår, jf. § 3.5 – der er således intet krav om, at man skal være medlem for at aftage fjernvarme, hvilket gør medlemskabet frivilligt, hvorfor det kræver en aktiv handling at blive medlem af Viborg Fjernvarmeforening.

Det er desværre ikke den praksis Viborg Fjernvarmeforening har haft jf. denne oplysning til DENFO:

”VF regulerer indtræden således, at det er den enkelte ejendom eller lejlighed, som modtager varme fra VF, der er registreret i vores medlemsregister og når så en person, der kan godtgøre at eje eller leje en ejendom eller lejlighed, er registreret, så er bliver man samtidig godkendt og registreret som medlem.

Der betales et bidrag til VF’s faste omkostninger via varmeafregningen i form af det faste bidrag.”

Som blev fulgt op af denne præcisering:

” Der er ikke nogen konkret angivelse heraf i vedtægterne. Nedenstående er den valgte praksis.”

Viborg Fjernvarmeforening sætter lighedstegn mellem fjernvarmeforbrugerne og medlemmer, hvilket er i strid med foreningens vedtægter.

Når der ingen medlemmer er, så har ingen stemmeret på foreningens generalforsamling, hvorfor der ikke kan vedtages noget eller vælges en bestyrelse. Så dem der nu kalder sig ”bestyrelse” har ingen mandat til at beslutte noget på hverken medlemmernes eller fjernvarmeforbrugernes vegne.

Oven i det skal så nævnes, at Klaus Keller, der kalder sig formand for Viborg Fjernvarmeforening, også er udpeget af Viborg Fjernvarmeforening til Energi Viborg Kraftvarme A/S, samt afdelingsbestyrelsen i et af boligselskaberne. Klaus Keller hæver honorar hos både Viborg Fjernvarmeforening og Energi Viborg Kraftvarme A/S.

Det er DENFOs opfattelse, at tiden nu er kommet til at få ryddet op i det morads som Viborg Fjernvarmeforening er blevet til – og det kan kun gå for langsomt, så dem der nu kalder sig ”bestyrelse” ikke kan lave flere ulykker.https://erhvervsstyrelsen.dk/foreninger

Annonce 16