Annonce 1

Den Danske andelstanke er djøfiseret bort

Annonce 15

Farvel til mit gamle ARKE AMBA 

Det er med et vist vemod at jeg må sige farvel til mit energiselskab igennem mere end 45 år, på grund af den djøfisering der er sket af energiselskaberne. Det er gået stærkt de seneste 20 år, hvor man blandt andet fratog de enkelte energiselskaber netdelen og oprettede Energinet, med bagtanke om salg senere under Dong. Det samme man lavede med sammenlægningen af KTAS, Jydsk Telefon, Fyns kommunale Telefonselskab (FKT) og Tele Sønderjylland til et selskab Tele Danmark (TDC).

Man har reelt frataget forbrugerne og repræsentantskabet indflydelse ved at de har ladet energiselskabernes AMBA’er være pengetanke for nyoprettede aktieselskaber med egen direktion, som NRGI Elsalg A/S og netselskabet Konstant A/S. Den gamle direktør Poul Westphal 1949 -1984 for det daværende ARKE AMBA ville vende sig i sin grav, hvis han så hvordan det hæderkronede energiselskab var blevet ommøbleret i dag. Jeg husker fra min læretid når man kom op til ARKE og hentede byggemålere; der var styr på tingene og de gjorde en dyd ud af at fortælle os kunder hvad den reelle pris på at fremstille en KWh kostede, inklusive anlægsudgifter og en kraftig pointering af hvad vi betalte i afgifter.

Men med fusionerne til NRGI AMBA tog det en skæv retning – man begyndte at bruge AMBA’ets pengetank som risikovillig kapital og lavede opkøb i selvstændige selskaber med egen direktion udenfor energiselskabets og forbrugernes egentlige kerneområde, nemlig at levere billigst mulig energi.

Man købte installationsforretninger op, lavede nethandelsselskabet Wupti.com, efter dårlige regnskaber overtog L’easy 50,1% af ejerskabet i 2008. I 2015 blev Wupti.com 100% ejet af L’easy, der solgte det til Dansk supermarked. Man lavede fiberselskab og fusionerer i 2014 sammen med SEAS-NVE fibernet og NRGI fibernet til Fibia A/S. I 2010 havde man udbud af de såkaldte Intelligente målere, men blev bremset i opsætningen af konkurrenceregler, da man ikke måtte bruge firmaet Elcon ejet af NRGI. Man valgte en fasemåler, og ikke en summationsmåler (der kunne køre ”baglæns” som den gamle Ferrarismåler). Dette var og er en meget stor ulempe for de forbrugere der levere og henter VE strøm til og fra nettet, da man ikke bliver korrekt afregnet.

Jeg har et andelsbevis fra 2001 pålydende 17.254 kr., gad vide hvad det er værd i dag, og er værdien af alle underlæggende aktieselskaber indregnet i AMBA’et, får jeg det udbetalt når jeg nu forlader mit gamle elselskab?

Det er åbenbart tanken inden for hele den danske energisektor, at man vil fjerne andelstanken.

Vidste I at Radius kun har en ansat?

Nemlig

Direktør Jens Fossar Madsen!

Det kom helt bag på mig. Men det viser jo tydeligt at det er en skuffe-selskabs-konstruktion, hvor medarbejderne fortsat er ansat i Ørsted.

Det er en proforma-opdeling. Radius har faktisk langt flere bestyrelsesmedlemmer end ansatte og en værdi på omkring 25 mia. kr. ifølge Ørsted.

Legale ejere:

Ørsted Sales & Distribution A/S

Kraftværksvej 53

Skærbæk

7000 Fredericia

Ejerandel: 100%

Stemmerettigheder: 100%

Ændringsdato: 10.08.2007

Reelle ejere:

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.

Jeg er meget rystet over den danske energisektor, jo mere vi graver i det tænker man, hvor er forbrugernes interesse, gad vide om Danske Bank også er fedtet ind i dette, ikke i Litauen denne gang, men på dansk grund (ironi). Det er vist udelukkende pga. gode bonusser at den handel skal tvinges igennem, på linje med ”CORYDONG” salget. Der er vist nogle politikere der skal til at forklare sig, også om DONG-salget. I bund og grund er det energiforbrugerne som har betalt, og ejer det danske energinet og ikke netselskaberne. Det vil være en katastrofe uden sidestykke at sælge ud af infrastrukturen som der er lagt op til, og få det på fremmede hænder. Der har aldrig i danmarkshistorien været mere brug for DENFO end nu. Derfor støt op om vores arbejde.

Med indførelsen af flexafregningen har djøf’erne igen været ind over, og igen med halve løsninger der ikke engang er lykkedes at blive implementeret fra start af. Danske solcelleejere modtog i løbet af efteråret fra Energinet et varsel om, at de snart ville blive overflyttet til en ny afregningsmetode under navnet flexafregning. En overgang ville kunne finde sted fra 1. januar 2019, men her efter årsskiftet er langt størstedelen af de årsafregnede solcelleejere sluppet for at blive overflyttet til flexafregning i første omgang.

67.000 ud af i alt 85.000 solcelleejere er stadig på den gamle ordning med årsnettoafregning. Disse kunder kan først flyttes ved datoen for deres næste årsafregning, hvilket for størstedelens tilfælde er 1. januar. Der er således ro et år endnu. Årsagen til at størstedelen af kunderne ikke er overgået til flexafregning skyldes blandt andet, at elhandels- og netselskaberne ikke har været klar til at overføre dem inden årsskiftet. De 18.000 solcelleejere, der er blevet overflyttet til flexafregning, skal fremover have afregnet deres forbrug fra elnettet time for time i stedet for en årsbaseret nettoafregning, som det hidtil har været. Det oplyser Energinet.

Man har for at bruge en trend i nyhedsformidlingen, brugt Fakenews (en DJØF-ting) eller rettere sagt, ingen information til de enkelte forbrugere om den økonomiske konsekvens af flexafregningen for den enkelte. Især børnefamilierne bliver ramt af den højere nettarif mellem 17 og 20, de bliver malkekvæg for djøf’erne.

Et lille regnestykke, man bliver nu fremover afregnet hver time i døgnet, det er 24 linjer, plus hvis du har indgående og udgående moms er det 72 linjer gange 365 dage er lig med 26.280 linjer om året. Det fylder meget på papir. Jeg har ladet mig fortælle at man hidtil har ”smagt” på dagsprisen inden fakturering. Vil der stadigvæk kun blive afregnet dagligt og vil man ”smage” på gennemsnitsprisen?

Jeg har tænkt at koble mig af nettet 1 time ad gangen ind imellem, for checke om jeg bliver afregnet korrekt, men det kræver så at Konstant kommer og sætter den rigtige måler op, så jeg kan blive afregnet korrekt, for jeg må jo ikke selv sætte en ny op.

Forsyningstilsynet, det tidligere Energitilsyn, er for mig ikke-eksisterende, hvis man finder de ansatte i Forsyningstilsynet på nettet, så er det ren indavl af cand. mig her og cand. mig der, uden nogen faglig grunduddannelse først. Den rigtige forbrugerbeskyttelse ligger helt klart hos DENFO, som er sammensat af en fagligt bredt uddannet bestyrelse.

Der har aldrig været mere brug for et upolitisk, uvildigt og seriøst tænkende forbrugerråd som DENFO, der udelukkende varetager forbrugernes interesser, og vil have ordentligheden og demokratiet tilbage i energisektoren.

Det er ved at gå op for den menige energiforbruger, at der er brug for DENFO. DENFO har oplevet en eksplosiv tilgang af nye medlemmer, mere end en tredobling over nytåret, det har bekræftet os i der virkelig er behov for DENFO og vi glæder os meget over at vores frivillige arbejde værdsættes.

Vi ser frem til i 2019 at kunne gøre endnu mere for forbrugerne, blandt andet her i foråret med 5 regionale møder inklusive folkemødet på Bornholm, hvor vi fortæller om EU’s forbrugerrådsdirektiv og EU’S Charter blandt andet.

Formand for repræsentantskabet i DENFO

Cand. Elektriker

Calle Handberg

Annonce 16