Annonce 1

Viborg Fjernvarme overholder ikke varslingsfrist for de væsentlige prisstigninger overfor forbrugerne.

Annonce 15

DENNE ARTIKKEL ER FORFATTET AF EN FORBRUGER I VIBORG

Sagen vedr. Fjernvarme

Kære medborgere i Viborg Kommune

Siden pressemeddelsen omkring varsling af fjernvarmeprisstigningen så dagens lys 23/11-18, har jeg undret mig.. været frustreret.. været gal.. været ked af det.. været forarget..

Som almindelig parcelhusejer har jeg måtte sande, at denne voldsomme prisstigning har ændret meget i vores økonomiske liv og der må omprioriteres og budgetteres om.

Jeg hører i gaderne at vi ikke er de eneste. Mange står med tonsvis af spørgsmål som ikke kan besvares uden der går for meget politik og teknik i svarene.

Jeg ytrede min bekymring for Michael Hvitfeldt, formand for DENFO (Danske Energiforbrugere) og nu går vi sammen om en artikel der skal få den almindelige forbruger til at forstå alvoren i sagen om urettidig varsling af fjernvarmepriserne.

Juridisk er vi nemlig i vores gode ret til at nægte betalingen af fjernvarmen 10/1-19 (de fleste kører over PBS automatisk). Der skal 3 måneders varsling til, men fristen er overskredet da pressemeddelelsen først udkom 23/11-18 og forbrugernes første REELLE varsel er sket via PBS-oversigten i e-boks 20. december 2018.

Dvs. Viborg Fjernvarme først må opkræve stigningen tidligst 1/4-19.

Dette klares let via egen netbank på computer, tablet eller telefon eller ved at kontakte sin bank og bede dem standse (ikke slette) betalingen den ene gang fra PBS.

OPDATE
Sofie har talt med Viborg Fjernvarmes direktør Morten Abildgaard. Grundet for sen afvisning af PBS-betaling, tages der direkte kontakt til Morten Abildgaard på tlf. 25326000 eller via receptionen på tlf. 87275800. Man skal oplyse sin adresse og afvise at betale prisstigningen, da denne ikke er rettidig oplyst. Varslet via varmeforsyningsloven skal være minimum 3 måneder.
Morten Abildgaard oplyser at han tager emnet med på bestyrelsesmødet i aften.

Ved spørgsmål kan DENFO kontaktes via Denfo.dk.

DENFO har via brev fra selveste Lars Christian Lilleholt, Minister for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, fået bekræftet, at fjernvarmekunderne IKKE må belastes af et underskud af elproduktion.

Dette er nøjagtigt hvad der sker for os.

(Svar fra Lars Chr. Lilleholt vedr. grundbeløbets ophør)

HVAD SKER DER SÅ OG HVAD BETYDNING VIL DET FÅ FOR OS?

Meld husstanden ind i DENFO (www.denfo.dk) og de hjælper os med at klage.

Hvis ingen klager = ER der ingen utilfredse forbrugere og stadige høje prisstigninger.

DENFO vil hjælpe os gennem klageprocessen ved at lave dokumenterne til anvendelse for klagerne, der blot skal underskrives af os forbrugere.

Størstedelen af dokumenterne ligger allerede klar pga. mange henvendelser.

Jeg har meldt vores husstand ind i DENFO og vil hjælpe med sammenholdet i sagen mod Energi Viborg/Viborg Fjernvarme som har omgået vedtægter og forsyningsloven ved at sammenlægge el- og fjernvarmeregnskaberne til trods for lovgivningen.

Hjælp dig selv og vores husstande. Et medlemsskab koster kun 400,- årligt og for dette lille beløb gør vi en kæmpe forskel. Jo flere, jo bedre. Stigningen er så voldsom at vi ikke kan se bort fra dette.

Læs denne artikel som allerede nu beskriver sagen: “Fjernvarmeforbrugerne rammes af ophør af tilskud til el pga. ”manglende omhu” fra bestyrelsen

Vi håber på en god og givende artikel både på DENFOs hjemmeside, men også i Viborg Stift om den uhyggelige udvikling som denne sag har taget.

Med venlig hilsen

Sofie

Annonce 16