Annonce 1

Eksplosiv medlemstilgang til DENFO, mere end en fordobling.

Annonce 15

DENFO oplever i disse dage en eksplosiv tilgang af medlemmer fra de danske energiforbrugere mere end en fordobling på 10 dage. De danske energiforbrugere har fået øjnene op for hvad flexafregningen kommer til at betyde for alle energiforbrugere, det bliver en trinløs afgift skrue, men specielt ejere af hustandsvind og solcelle har reageret på flexafregningen. Mange har fundet ud af der brug for en seriøs og upolitisk forbrugerorganisation som DENFO. Det FDM er for bilisterne, det er DENFO for energiforbrugerne. DENFO er høringsberettiget over for Energiministeriet, Forsyningstilsynet med flere.

Til dem med solceller eller husstandsmøller der endnu ikke er medlem af DENFO, meld jer ind så vi sammen kan vise vores politikere at “nok er nok”!

Det samme gælder den eskalerende fjernvarme problematik rundt om i landet, hvor borgerne stavnsbindes til fjernvarmen, samt ulovligheder af forskellig art…

Du har solceller, bliver du snydt af systemet?   JA, det gør du!

  1. Hvis dit solcelleanlæg er fra 2012 eller tidligere, er du fredet for afgifter i 20 år. Dette er politisk dokumenteret flere steder, men trods dette er dine vilkår flere gange blevet forringet af politikere og elsektoren.
  2. Hovedparten af de elmålere der benyttes i Danmark er fasemålere, det betyder at disse elmålere IKKE måler hvad der eksporteres af solcellestrøm, og forbruges af strøm på din husstand samlet set. Derfor betaler du transportafgift af din egenproducerede grønne strøm hvis din inverter eksempelvis sidder på fase 1, og din tørretumbler er koblet til fase 3. Dette er imod lovgivningen, da alle elmålere på husstande med solceller eller husstandsmøller skal være forsynet med en summationsmåler, de eksisterende målere er fasemålere.
  3. Du har sikkert modtaget et brev fra dit elselskab, hvor du pr. 1/1-2019 kommer på Flexafregning, hvilket igen giver en yderligere forringelse for solcelleejerne, og endnu en gang strider imod de 20 års garanti mod afgifter og forringelser.

Skal man finde sig i disse tilstande?  NEJ!

Det er derfor DENFO, Danske energiforbrugere er en nødvendighed, da forbrugerne har brug for en vagthund som kæmper mod de ulovligheder på el, varme og vandområdet der i stigende grad florerer i samfundet.

DENFO kører i øjeblikket en retssag mod energiministeriet omkring ovenstående, og har desuden meldt Energiministeren til politiet for at forholde sig passiv omkring disse overtrædelser.

Der er i sagen stillet krav om, at få refunderet vores tilgodehavende med tilbagevirkende kraft, for alle DENFOs medlemmer der har støttet sagen med mindst 300 kr.

Alene den varslede Flexafregning i 2019 vil koste hver solcelleejer mellem 200-500 kr. ekstra pr. år.

Derforuden har indførelsen af Dansk Energis tarifmodel 2.0 siden Januar 2015 forårsaget andre omkostninger som:
Nettarif 0,30 – 0,40 kr. pr. kWh
Rådighedstarif 81,25 kr.
Abonnement 500 – 2500 kr. (Alt efter afregningsgruppe)

Dette gør at solcelleejerne sammenlagt fremover vil komme til at betale flere tusind kroner i forhold til, hvordan ordningen fra juni 2010 til 19. november 2012 blev markedsført.

Støt op om DENFO 
Meld dig ind på hjemmesiden www.denfo.dk

Annonce 16