Annonce 1

Planlagt LFASE FUSION blev til en FARCE

Annonce 15

LFASE’s næstformand, jurist Karin Franke henvender sig på vegne af LFASE’s bestyrelses midt i juni 2018. Med et ønske om en fusion og en samkøring af stævningen mod energiministeriet. DENFO valgte at tage imod  deres udstrakte hånd og ideen om at foreningerne sammen var stærkere.

LFASE = Lands Foreningen Af Solcelle Ejere

DENFO = Danske ENergiFOrbrugere

DENFO og LFASE havde den 04-07-2018 et konstruktivt møde i Vejle, med repræsentanterne for LFASE Karin Franke og deres Webmaster  John Ravn.

For DENFO deltog formanden, Michael Hvitfeldt, bestyrelsesmedlem, Jens Ottesen og formand for DENFO’s repræsentantskab, Carl Handberg.

Karin Franke, LFASE hævdede have mandat med fra bestyrelsen og medlemmerne om fusion med DENFO, og det blev gjort klart for DENFO’s folk, at LFASE var parat til at indgå en bindende aftale om fusion. Der blev indgået en aftale så LFASE fik bestyrelsespost, suppleanter og indflydelse, samtidig fik de en favorabel kontingentovergang til DENFO som alle parter var tilfredse med. Den endelige godkendelse af LFASE var kun en formsag ifølge Karin Franke. DENFO har aldrig modtaget bekræftelse på at bestyrelsen havde mandat til fusionen.

LFASE havde den 05-08-2018 ekstraordinær generalforsamling, hvor der var flertal for en fusion, Referat fra LFASEs generalforsamling d.5 august 2018

Så langt, så godt, men her vælger LFASE´s bestyrelse så at involvere en ekstern advokat, til DENFO’s overraskelse. Med tanke på at Karin Franke selv er jurist, mente DENFO at LFASE allerede havde juridisk styr på denne fusion.

DENFO fik henvendelse fra advokat Louise Lecanda, Advodan , medio august 2018 på vegne af LFASE, med diverse forespørgsler omkring DENFO og DENFOs struktur. Derfor måtte også DENFO have vores advokat ind over.

Et nyt møde med vores advokater blev arrangeret i Århus den 11. september 2018. For LFASE deltog Karin Franke og advokat Louise Lecanda, for DENFO deltog Michael Hvitfeldt, Lise Nielson, Carl Handberg og advokat Klaus Josefsen.

På mødet videregav DENFO og vores advokat beredvilligt vores dokumentation for DENFO’s opbygning, virke, samt vedtægter og den verserende retssag mod energiministeriet. DENFO spillede med åbne kort, for der skal selvfølgelig ikke være noget fordækt i sådan en simpel fusion mellem 2 NGO organisationer, og slet ikke når der er advokater ind over.

Der blev bekræftet en enighed om, at en fusion var det eneste rigtige og målsætningen var en hurtig ekstraordinær generalforsamling i LFASE, med eneste dagsorden fusionen med DENFO.

Men det var åbenbart en stor fejl, et godt gammeldags ”JYDSK” med D håndslag gælder åbenbart ikke for LFASE´s bestyrelse.

DENFOs advokat fik den 25-09-2018 orientering om at LFASE var blevet rådgivet af deres advokat til ikke at fusionere med DENFO og selv lave en retssag mod energiministeriet sideløbende med den DENFO kører, man kan jo have den tanke om det var for egen vindings skyld man rådgav på denne måde? Begrundelsen fra LFASE’s advokat var følgende. Det har ikke været muligt, at få indsigt i DENFO’s økonomi for drift af foreningen samt økonomi for den kommende retssag. Vi har oplevet en manglende vilje til at foretage de nødvendige rettelser i DENFO’s vedtægter med henblik på en sammenlægning. Dette er ikke korrekt!

Orientering-om-sammenlægning-af-LFASE-og-Danske-Solcelleejere.

Er der ikke moral tilbage i Danmark!

For nu har deres advokat jo hele forarbejdet til retssagen lavet af DENFO. Men der kan ikke bruges et komma fra DENFO’s anklageskrift, da det er Michael Hvitfeldt store arbejde og ulønnede mandetimer der ligger i denne. Man har ikke informeret LFASE´s medlemmer om, man starter selv fra bar bund og uanset om man laver anklageskriftet med frivillig arbejdskraft eller juridiske lønninger, så render omkostningerne stærkt.

DENFO er godkendt som talerør (høringsberettiget) for danske energiforbrugere overfor energiministeriet, Forsyningstilsynet og godtaget af dommer og kammeradvokaten til at føre retssagen. Det vil ud fra almindelig sund fornuft være tosset at sende advokatlønninger parallelt på en og samme sag. Samtidigt er det ikke korrekt at DENFO kun kører solcelle/hustandsvindsagen, DENFO har blandt andet i øjeblikket 5 sager kørende på fjernvarmesiden!

Dette burde man have oplyst LFASE´s medlemmer om.

Denne lille sag har kostet DENFO 12.500,00 kr. til egen advokat, hvilket er meget for en NGO organisation, plus tid til møder og kørsel for DENFO’s repræsentanter (ulønnet). Vi tør slet ikke tænke på hvad det har kostet LFASE´S medlemmer, der er rejseomkostninger oven i at de skal betale salær, advokater sliber som bekendt ikke uden vand. Udgifter til ingen verdens nytte, en underlig måde at forvalte medlemmernes kontingent på.

Orientering

Spørgsmålet er HVAD mandat LFASE´S bestyrelse har haft og om informationsniveauet til deres medlemmer har det været ærligt og korrekt eller sløret af bestyrelsens og advokatens egne mål?

Medlems-orientering-LFASE

DENFO MODTOG ALDRIG GENERALFORSAMLINGENS DOKUMENTATION PÅ, AT LFASE´s BESTYRELSE HAVDE MANDAT TIL FUSION MED DENFO.

Se mere vedrørende DENFO,s stævning mod energiministeriet

Bjerringbro 18-12-2018

Annonce 16