Annonce 1

Når den ene part ikke vil dialogen – så!

Annonce 15

Under overskrifterne ”DENFO har på opfordring kigget medlemsdemokratiet i fjernvarmeselskabet efter i sømmene” og ”DENFO har gravet videre i stemmeafgivelsen ved Viborg Fjernvarme” har DENFO afdækket nogle problemer i Viborg Fjernvarmeforening.

DENFO ville gerne have været i dialog med dem om, så der kunne findes en løsning i fordragelighed – men selv om DENFO har tilbudt Viborg Fjernvarme Forenings bestyrelse et møde, så har hovedparten af bestyrelsen afslået dette.

DENFO og foreningens advokat er i store træk enige om, at der har været anvendt et forkert antal stemmer på foreningen generalforsamlinger siden 2014, men desværre vil den siddende bestyrelse ikke drage konsekvensen af, at den måske er valgt ulovligt, hvorfor den ikke har mandat til at træffe beslutninger på medlemmernes vegne.

Når den ulovlige stemmeafgivelse og den manglende lyst til dialog kobles sammen med, at det er bestyrelsen selv, der har tildelt og fastsat dens honorering, så levner det ikke DENFO andre muligheder end at anmelde bestyrelsen – dog undtagen Leo Nørgaard, der har nægtet at modtage honoraret – til politiet for at have beriget sig selv på medlemmernes bekostning. DENFO havde til det sidste håbet på, at dette skridt ikke blev nødvendig – men det vil udover dialog have krævet, at bestyrelsen son helhed havde taget konsekvenserne af, at den er ulovligt valgt og på den baggrund havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, så der kunne vælges en lovlig bestyrelse og hvor et eventuelt honorar til bestyrelsen kunne vedtages.

På den ekstraordinære generalforsamling vil boligselskabernes antal af stemmer være blevet skåret ned til 25 pr. boligselskab, hvilket er det antal stemmer, som de lovlig ville have kunnet afgive siden de nuværende vedtægters bestemmelser om tildeling af antal stemmer har været gældende.

Det skal også nævnes, at dirigenterne på generalforsamlingerne har været vidende om, at der var en læsevejledning til foreningens vedtægter vedr. tildeling af stemmer, da det advokatfirma, som de begge er ansat i, har udarbejdet den – læsevejledningen blev sendt til Viborg Fjernvarme Forening medio januar 2014 – men har til efteråret 2018 kun været kendt af en lille gruppe personer, og konklusionerne i læsevejledning er ikke blevet efterlevet og medlemmerne er holdt i uvidenhed, så eventuelle indsigelser må stemmeafgivelserne er undgået.

Den fremgangsmåde finder DENFO meget bekymrende og den hører ikke hjemme i en demokratisk opbygget forening.

Annonce 16