Annonce 1

Formodentlig ulovligt valgte bestyrelsen, spiller den hasard med Viborg Fjernvarmeforening

Annonce 15

Når den formentlig ulovligt valgte bestyrelsen for Viborg Fjernvarmeforening ikke ønsker dialog spiller den hasard med foreningens fremtid.

DENFO har siden maj måned 2018 forsøgt at få en dialog i gang med bestyrelsen i Viborg Fjernvarme omkring de problemer, som DENFO har konstateret.

Der skal mindst 2 parter til en dialog, men et flertal i Viborg Fjernvarmeforening ønsker ikke dialogen.

DENFOs medlemmer i Viborg ser derfor ikke anden udvej end at politianmelde flertallet af bestyrelsen for at have beriget sig selv på medlemmernes bekostning.

Bestyrelsen har udbetalt honorar til sig selv uden, at dette er godkendt af foreningens øverste myndighed – generalforsamlingen.

Det er den samme bestyrelse som er valgt på en generalforsamling, hvor der siden 2014 har været rod i tildelingen af stemmer så flertallet på generalforsamlingen reelt udgjordes af 2 boligforeninger. Et forhold som ifølge Viborg Fjernvarmeforenings egen advokat og dirigent på flere af de seneste års generalforsamlinger selv har vedgået kan betyde, at bestyrelsen ikke er lovligt valgt.

DENFOs medlemmer opsummerer problemet således:

Viborg Fjernvarmeforeningen har en ulovlig valgt bestyrelse.

Bestyrelsen har tildelt sig selv honorar.

En ulovligt valgt bestyrelse har reelt ikke kompetence til at træffe nogen beslutninger på foreningens / medlemmernes vegne og da slet ikke til at tildele sig selv honorar.

Hvorfor klamrer bestyrelsen sig så til taburetterne?

Hvorfor gør den formentlig ulovligt valgte bestyrelse så ikke det ansvarlige og indkalder til en ny generalforsamling? Der skal jo vælges en lovlig bestyrelse og vedtages honorering af bestyrelsen. Så bestyrelsen for Viborg Fjernvarmeforeningen kan træffe beslutninger til gavn for medlemmerne.

Referat fra møde 20-11-2018.

Annonce 16