Annonce 1

Skal det forsat være risikofrit at drive kollektiv varmeforsyningsvirksomhed i Danmark?

Herning Varmeværk (Eniig.dk)

Annonce 15

I DENFO er svaret klart et nej til, at det skal være risikofrit at drive virksomhed i Danmark heller ikke forsyningsvirksomhed, da konkurrence er et af værktøjerne til at forbrugerne kan få dækket behovet for forsyning med el, vand og varme så billigt som muligt og med en høj forsyningssikkerhed.

Det er i en artikler i EnergiWatch kommet frem, at A. P. Møller Holding stiller krav om, at det skal være risikofrit for dem at levere geotermisk varme til den kollektive varmeforsyning i Danmark, og at de for det vil have en forrentning af deres indskudskapital på 8 % pr. år. – altså de vil have garanti for, at de kan tjene deres investering hjem via forrentning på 12 ½ år, men vil have garanteret den aftalte pris pr. kWh varme i hele aftalens løbetid uagtet at der måske er kommet nye teknologier til, der kan levere den samme varme til en lavere pris pr. kWh varme. Det lyder som en god forretning for A. P. Møller Holding, mens det er en dårlig og risikofyldt forretning for fjernvarmeselskaberne.

Det A. P. Møller Holding vil have sat ud af spil er den del af varmeforsyningslovens kapitel 4, der omhandler bestemmelserne om, at unødvendige omkostninger ikke kan indregnes i prisen for fjernvarme som substitutionsprisprincippet bygger på. Da Dansk Fjernvarme og Dansk Energi mener, at det er en god ide må hænge sammen med, at det indtil fjernelsen af tilslutnings- og forblivelsespligt som mulighed reelt har været risikofrit at drive kollektiv varmeforsyningsvirksomhed i Danmark, fordi forbrugerne via pligterne er blevet tvunget til at betale de faste (forbrugsuafhængige) bidrag som fjernvarmeselskaberne har anmeldt til Forsyningstilsynet.

Spørgsmålet er om det skal være risikofrit at drive kollektiv varmeforsyningsvirksomhed i Danmark, når alle andre typer af virksomheder må leve med risiko for, at de i værste fald må gå konkurs, hvis de ikke til stadighed sørger for at deres produkt er konkurrencedygtig

A. P. Møller Holding, Dansk Fjernvarme og Dansk Energi glemmer, at der ikke er og ikke kan indføres aftage pligt til kollektiv varme i henhold til gældende dansk lov, hvorfor risikoen for konkurs mv. så overgår til de fjernvarmeselskaber, der har indgået en aftale med A. P. Møller Holding om levering af geotermisk varme til en fast pris i hele aftaleperiodens længde – dermed overgår noget af risikoen til de kommuner, der har stillet garanti for fjernvarmeselskabernes lån – fjernvarmeforbrugerne kan jo blot lukke for hanerne til fjernvarme, installere et alternativt opvarmningsanlæg og med EU’s direktiver stoppe med at betale til fjernvarmeselskaberne, når deres produkt ikke kan konkurrere på pris og kvalitet.

 

Annonce 16