Annonce 1

Fjernvarmeforbrugerne rammes af ophør af tilskud til el pga. ”manglende omhu” fra bestyrelsen

Annonce 15

DENFO, Danske Energiforbrugere kan via deres interessegruppen “Danske Fjernvarmeforbrugere” være med til at gøre en forskel for fjernvarmeforbrugerne.

Når forbrugerne efter nytår vil opleve store stigninger ligesom i Viborg Fjernvarme pga., at Energi Viborg mister grundtilskud til elproduktionen fra staten, som er i størrelsesordenen ca. 70 millioner kroner.

Det er penge, som producenterne (i dette her tilfælde Energi Viborg) i en årrække har fået som kompensation for lave priser på den elektricitet, de producerer på kraftvarmeværkerne.

Grundtilskuddet til elproduktionen har været givet siden 2004 med afslutning pr. 31. december 2018 til Kraftværkerne fordi de har stået til rådighed med levering og stabilisering til elnettet, udløbsdatoen har været kendt af kraftvarmeværker siden starten.
Opgaven med at stabilisering af elnettet er fra 1 januar 2019 overdraget til Energinet, som derefter har ansvaret for at sikre en stabil levering af el.

Kraftværkerne hovedproduktion har tidligere været elproduktionen. og fjernvarmen var hovedsagelig spildvarme fra elproduktionen, hvilket har været en gevinst for kraftvarmeværkerne. I dag er Kraftværkerne hovedproduktion direkte varmeproduktion til fjernvarmenettet. Mange steder er fjernvarme ikke økonomisk konkurrencedygtig i forholdt til forbrugernes individuelle varmeforsyning.

Tilskuddet til elproduktionen har ALDRIG været for at holde prisen på fjernvarme lav. Kraftvarmeselskaberne har altid skullet holde kommerciel elproduktion og fjernvarme adskilt, så der ikke opstår krydssubsidiering, som ifølge EU-lovgivningen typisk opfattes som ulovlig statsstøtte.

Efter at elprisen de seneste år er faldet drastisk har en stor del af omkostninger fra elproduktionen været lagt over på fjernvarmekunderne, som senest er beskrevet at EnergiWatch i deres artikel ” Slagsmål om milliarder er under opsejling i energisektoren”.

DENFO har tidligere på året stillet spørgsmålet ”vedr. grundtilskud til elproduktionen” overfor Energiminister Lars Chr. Lilleholt, især omkring problematikken ved bortfald af grundtilskud af el på kraftvarmeværkerne.

DENFO har den 26. april 2018 modtaget følgende retursvar fra Lars Chr. Lilleholt.
”Jeg er klar over, at en række fjernvarmeværker og ikke mindst forbrugere står til at blive hårdt ramt af støtteophøret. Grundbeløbsstøtten er givet som en midlertidig produktionsuafhængig kapacitetsbetaling til kraftvarmeanlæggene for at stå driftsklare og til rådighed for elmarkedet størstedelen af årets timer. Grundbeløbets ophør har således været kendt i mange år.
Fjernvarmekunderne må ikke belastes af et evt. underskud på elproduktionssiden. Det er jeg enig i.
Reglerne på området er klare: ejere af kraftvarmeproduktionsanlæg må ikke fordele deres omkostninger på en måde, der kan anses for at være urimelig for fjernvarmeforbrugerne. Det følger også af varmeforsyningsloven og elforsyningsloven, at fordelingen af omkostningerne på et kraftvarmeanlæg skal være rimelige.”
Energiminister Lars Chr. Lilleholt slutter svaret således:
”Afslutningsvis vil jeg gerne kvittere for jeres interesse for grundbeløbets ophør. Jeg håber, at I vil fortsætte med at følge udviklingen på området.”

DENFO har taget ministerens opfordring til sig, og derfor vil

  • Have EU til at undersøge krydssubsidiering på kraftvarmeværkerne for at sikre forbrugerne ordnede forhold.
  • Have Forsyningstilsynet til at føre tilsyn med, at udgifter der ikke vedrører fjernvarme heller ikke væltes ovenpå prisen for fjernvarme.
  • Anmode om aktindsigt i samtlige anmeldelser af priser på fjernvarme, budgetter mv.,
  • Vil ved mistanke om ulovlig indregning af omkostninger til elproduktion i fjernvarmepriserne klage over dette.

DENFO har i forbindelse med Høringssvar til ”Forslag til Lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning” på Fjernvarmeområdet bedt om fjernelsen af tvangsmidlerne tilslutnings- og forblivelsespligt i Varmeforsyningsloven og Planloven, da de er i strid med EU’s forbrugerbeskyttelsesdirektiv og direktivet om urimelige aftalevilkår og kan også være i strid med reglerne for det indre marked

Annonce 16