Annonce 1

DENFO har gravet videre i stemmeafgivelsen ved Viborg Fjernvarme!

Annonce 15

DENFO har den 16. oktober 2018 fået aktindsigt fra Viborg Fjernvarme.

Via denne aktindsigt er DENFO kommet i besiddelse af en læsevejledning til vedtægterne for Viborg Fjernvarme Forening.

Læsevejledningen er udsendt den 21. januar 2014 og udarbejdet af advokatfirmaet Kromann Reumert.

Læsevejledningen giver i store træk DENFO ret i, at boligselskaberne ikke er berettiget til det antal stemmer, som er angivet på seneste generalforsamling i 2018.

Vedtægterne er senest revideret i 2017, men de ændringer har intet med stemmeafgivelsen at gøre.

Det undrer DENFO, at dirigenterne på generalforsamlingerne efter udarbejdelsen af læsevejledningen har godkendt stemmeafgivelserne, når disse er i strid med foreningens vedtægter. Det som står i læsevejledningen, burde dirigenterne siden 2014 have være bekendt med.

Læsevejledningen er genfremsendt til Viborg Fjernvarme Foreningen i september 2018 af advokat Erik Bertelsen i forbindelse med DENFO’s henvendelse angående stemmeantal, der ikke stemte overens med vedtægterne.


Viborg Fjernvarme har anvendt følgende personer som dirigent:

2018, advokat Erik Bertelsen, Kromann Reumert

2017, advokat Erik Bertelsen, Kromann Reumert

2016, ordinær, advokat Jens Hyldahl Bjerregaard, Kromann Reumert

2016, ekstra ordinær, advokat Jens Hyldahl Bjerregaard, Kromann Reumert

2015, Advokat Erik Bertelsen, Kromann Reumert

2014, Advokat Erik Bertelsen, Kromann Reumert

DENFO finder det meget bekymrende, at afstemningerne på Viborg Fjernvarme Forenings generalforsamlinger er sket med et forkert stemmeantal, da det kan betyde, at samtlige afstemninger på generalforsamlingerne er ugyldige.

DENFO finder det derfor bekymrende, at det har været nødvendig at få udarbejdet en læsevejledning til Viborg Fjernvarme Forenings vedtægter, og at dette ikke har fået ”bestyrelsen” til at overveje, om vedtægterne skulle ændres, så vedtægterne umiddelbart er forståelige. Det er en absolut nødvendighed, at vedtægter er entydige, når det drejer sig om stemmetildeling og dermed stemmeafgivelse.

DENFO finder det bekymrende, at ingen i ”bestyrelserne”, siden 21. januar 2014, har offentliggjort læsevejledningen, så medlemmerne / forbrugerne har kunnet sætte sig ind i, hvordan tildelingen af stemmer skal ske i henhold til foreningens vedtægter.

Skrivelse til Viborg Fjernvarme 19. september 2018

Vedtægter for Viborg Fjernvarme

Læsevejledning til Viborg Fjernvarmes vedtægter

Annonce 16