Annonce 1

TV2s indslag om ve-produktionen i Midtjylland inden for vind og sol

Annonce 15

DENFO er medvirkende i TV2s indslag, da foreningen varetager 2 af de grupper som indslaget omhandler, nemlig Husstandsvindmølleejerne og Solcelleejerne i Danmark.

At investere i solceller og husstandsvindmøller for private fungerer ikke mere

Hvorfor købes der så ikke solceller?

 • Regler og data hub er klar.
 • Anlægspriserne ligger stabile.
 • Kendskabet og tilliden til teknologien er stort stor.

Energinet og Energistyrelsen har udtalt, at de forventer en kraftig stigning i installationen af solcelleanlæg hos forbrugerne i de kommende år, men

 • Dels er det ikke muligt at komme i den rigtige afregningskategori hos Energistyrelsen.
 • Det kan tage adskillige måneder og derfor forsinke anlægsprojekterne.
 • De mange brudte løfter om afregning for solceller gør ikke tilliden til systemet bedre.
 • Forbrugerne har lært at vi ikke kan stole på regler og løfter på energiområdet.
 • Vi kan ikke stole på vores elregning, vores elselskab (nogen er ok, men andre er absolut ikke).
 • Vores systemansvarlige ser ikke varetagelse af forbrugerens behov som en del af deres opgave.

Forbrugerne opfattede indtil for nylig elsektoren som en del af andelstanken, men det er ved at gå op for os alle at de fleste selskaber er kommercielle, og har deres egne interesser højt prioriteret.

Hvorfor har det været nødvendigt at stævne Energiministeriet for at få ret til at følge den vedtagne og lovede lovgivning på solcelleområdet gældende for årsbasserede og timeafregnede solcelleejere siden 2010

Der er ikke et egentligt tilsyn, da både ministeren, ministeriet, Energitilsynet og nu Forbrugertilsynet, samt Energistyrelsen forlader sig på politiske, tekniske og faglige udmeldinger fra Dansk Energi – men ser bort fra at Dansk Energi er interesseorganisation for de kommercielle selskaber i energisektoren.

DENFO har i marts måned anlagt sag an mod Energiministeriet, for ikke at have sikret at Energistyrelsen i 2010 har implementeret og forvaltet lovgivningen korrekt omkring bekendtgørelsen for fritagelse af elafgift på el produceret på mindre ve-anlæg gældende for Husstandsvindmølleejere og solcelleejerne.

 • Forbrugerne kan ikke investere i solceller når der ikke er tillid til den energipolitik som er ændret adskillige gange de seneste år, og til forvaltningen af reglerne nu og i HELE investeringsperioden, som typisk er 25 – 30 år.
 • Forbrugerne kan ikke investere i solceller når der ikke er en sikker og pålidelig afregningsmodel, samtidig med at Flexafregning og rod med elmålerne underminerer tilliden til elselskaberne.

Læs mere om dette på www.denfo.dk

DENFO varetager såvel private forbrugere, og virksomheders interesser inden for EL, Vand og Varme.

 

 

Kilde TV2 midt vest:

Annonce 16