Annonce 1

DENFO har gravet videre og dybere i forholdene i Viborg Fjernvarme.

Annonce 15

DENFO har tidligere stillet spørgsmål ved fordeling af stemmer til generalforsamlingerne i Viborg Fjernvarme og nu graver DENFO lidt dybere – og spørger hvordan er det med honorering af bestyrelsen i Viborg Fjernvarme.

  • Det viser sig, at bestyrelsen har besluttet at dele 390.000 kr. mellem sig på det konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, men er det ikke en generalforsamlingsbeslutning?
  • Er fjernvarmeforbrugerne og medlemmerne af Viborg Fjernvarme tilfredse med, at bestyrelsen selv har bestemt, hvem og hvad man skal have i honorar for at sidde i foreningens bestyrelse?

Normalt er det generalforsamlingen, der beslutter, om der skal ske honorering, og hvor stor en eventuel honorering skal være, enten som et totalbeløb som bestyrelsen så kan fordele internt, eller med et specifikt beløb til formand, næstformand, kasserer mv.

Men sådan er det ikke i Viborg Fjernvarme, hvor generalforsamlingen end ikke bliver spurgt, og dermed ikke godkender honoreringen – i andelsretten kaldes noget sådan for selvhonorering og er ulovligt – mon ikke det samme gør sig gældende i en forening, for ellers vil det jo åbne op for et tag – selv – bord på fjernvarmeforbrugernes og medlemmernes bekostning.

  • I et andelsselskab vil bestyrelsen blive pålagt at betale de udbetalte honorarer tilbage til selskabet – mon det også sker i Viborg Fjernvarme?

Læs i referatet fra Viborg Fjernvarme omkring honoreringen til Bestyrelen her  2018_05_referat Er markeret med GULT
Læs i strategiseminar fra Viborg Fjernvarme omkring honoreringen her referat til strategiseminar Er markeret med GULT

Læs også
DENFO har mistanke om uregelmæssigheder i tildelte stemmer i Viborg fjernvarme

Annonce 16