Annonce 1

Måler-anbefalinger deler vandene mellem DENFO og Dansk Energi

Annonce 15

Fra Energy Supply

Dansk Energi og Denfo er ikke helt enige om, hvem der anbefaler hvad

Kritik fra Denfo
Hos Denfo oplyser organisationens formand Michael Hvitfeldt, at Dansk Energi i løsningsmodellen for summationsmålere har skudt helt ved siden af.

Han er på én og samme gang harm over, at Dansk Energi har peget på løsningsmodel 4, som er et påbud om måleskifte efter egenproducenternes eget ønske (og egen betaling), og det han kalder Dansk Energis inhabilitet i forbindelse med sagen.

– Det at Dansk Energi har siddet sammen med Energistyrelsen og rådgivet dem samtidig med at man har rådgiveransvaret over for elselskaberne. Det gør dem inhabile, skriver Michael Hvitfeldt i en mail til Energy Supply.

Samtidig skriver Denfo på sin hjemmeside, at Dansk Energi kun har varetaget Elselskabernes økonomiske interesser, og ikke i forhold til gældende lovgivning på området på trods af at deres viden er en anden. I denne sag er det Dansk Energis opgave at varetage forbrugernes interesser.

– Det at Dansk Energi har siddet sammen med Energistyrelsen og rådgivet dem samtidig med, at man har rådgiveransvaret over for elselskaberne. Det gør dem inhabile, skriver Michael Hvitfeldt i en mail til Energy Supply.

Det er især en mailkorrespondance mellem Dansk Energis Henrik Hornum og Energistyrelsen, der vækker interesse hos Denfo, da foreningen af den korrespondance udleder, at Henrik Hornum anbefaler løsningsmodel 4.

Læs hele artiklen her

Annonce 16