Annonce 1

Kammeradvokaten har kvitteret for DENFOs stævning af Energiministeriet

Annonce 15

DENFO har i dag modtaget brev fra Københavns Byret.

Københavns Byret har den 13. april sendt brev til DENFO om, at stævningen af Energi-, Forsynings- og Energiministeriet igennem Københavns Byrets sagsportal er modtaget og kvitteret for den 10. april 2018 af Kammeradvokaten, som Energi-, Forsynings- og Energiministeriet modtog DENFO´ stævningen 7 dage tidligere af Københavns Byret.

Se dokumentet fra Københavns Byret

Energiministeriet har nu i over 1 ½ år været bekendt med denne problemstilling om forkert måling, og ”erkendt problemet”, men hidtil er det alene blevet til, at Lars Chr. Lilleholt har søgt løsningen henskudt til bl.a. underliggende instanser, herunder ministeriets egen styrelse, Energistyrelsen.

Reelt sker der intet – og har ikke gjort det længe.

Tålmodigheden blandt den omfattede forbrugergruppe er derfor opbrugt, og de pågældende forbrugere har som følge heraf nu formeldt stævnet Energi-, Forsynings- og Energiministeriet , for at opnå et konkrete tilsagn om korrekt måling, og dermed korrekt afregning for de pågældende forbrugere.

I forbindelse med DENFO´s stævning, som vedrører mindre VE-producenter (solcelle- og Husstandsvindmølleejere), er det vigtigt at oplyse, at erstatning til berørte af lovbruddet kan begrænses til medlemmerne, som har været en del af retssagen.

Derfor vil vi opfordre alle Solcelle- og husstandsvindmølleejere til at blive medlem af DENFO og støtte op om retssagen for medlemmernes rettigheder.

Du kan nå det endnu:
Støt økonomisk op om DENFO’s stævning med 300 kr., hvis du endnu ikke har nået det som Solcelle- og husstandsvindmølleejere.

Så vi kan få standset disse lovbrud over for de mindre VE-producenter hurtigst muligt.

Denne konto er kun til økonomisk støtte til retssag:
 Langå Sparekasse
 Reg.nr. 9283
 Kontonr. 0000552372

HUSK at oplyse navn, adresse og telefonnr.

Alle, der vil høre mere om baggrunden for stævningen er velkomne til at kontakte DENFO på:
 T: 415 12345
 M: info@denfo.dk http://denfo.dk

Et medlemskab betyder, at DENFO i fremtiden sammen med dig kan være med til, at sikre energiforbrugerne inden for el, vand og varme bedre betingelser.

DENFO, Danske Energiforbrugere repræsenterer de private og erhvervsmæssige forbrugere indenfor el, vand og varme i energisektoren.

Ved at være medlem af en forbrugerorganisation kan du være med til at gøre en forskel, ved at bedre de nuværende forhold for forbrugeren.

DENFO er den eneste forbrugerorganisation, der repræsenterer forbrugerne inden for el, vand og varme over for energileverandørerne, de systemansvarlige, de kommercielle virksomheder i energisektoren, de aktive græsrodsbevægelser og myndighederne; Energistyrelsen, Energitilsynet, Energiklagenævnet mv.

DENFO er den administrative del for interessegrupperne:

Danske Solcelleejere
Danske Husstandsvindmølleejere
Danske Solvarmeejere
Danske Jord- og luftvarmepumpeejere
Danske Batteriejere
Danske Biovarmeforbrugere
Danske Elforbrugere
Danske Fjernvarmeforbrugere
Danske Vandforsyningsforbrugere

DENFO vil demokratisere den danske energiforsyning, og samtidig støtte den grønne omstilling.

BLIV MEDLEM

Mange taler om det!

DENFO sætter sammen med dig handling bag og skaber forandringer.

Tryghed for energiforbrugerne starter med DENFO

 

Annonce 16