Annonce 1

D. 15. marts har DENFO stævnet Energiministeriet?

Annonce 15

Den udvidede solcelleordning blev indført i 2010 som led i et ønsket om at fremme vedvarende energi i form af solceller.

Ordningen indebar, at de pågældende egenproducenter i modsætning til andre var fritaget for at betale nettarif og energiafgifter af den el, som blev leveret til nettet – og som efterfølgende – senere blev forbrugt af producenten selv. Der blev således kun betalt afgifter og betalt eltakst af producentens opgjorte nettoforbrug. Værdien af egenproduktionen svarede således ifølge den bagvedligende lovgivning til de sparede omkostninger inklusiv afgifter, tariffer mv. til, at forbrugeren skulle købe en tilsvarende el-mængde ”udefra”. Værdien af solcelleproduktionen var dermed også afhængig af producentens eget elforbrug.

DENFO har d. 2 marts 2018 stillet Energi-, Forsyning- og Klimaminister, Lars Chr. Lilleholt et ultimatum

Ordningen blev bl.a. pga. afgiftsfritagelsen meget populær, og som følge af et samtidig fald i omkostningerne ved etablering af mindre solcelleanlæg, betød ordningen et betydeligt provenutab for staten, der første til en ophævelse af ordningen i 2012. De forbrugere/egenproducenter, der havde disponeret i henhold til den gældende lovgivning bl.a. i form investeringer blev dog sikret en overgangsordning ved lovændringen i 20 år.

Forudsætningen for, at de omfattede egenprocenter kan opnå den retsstilling, der var tilsigtet efter den udvidede solcelleordning er imidlertid, at der foretages opgørelse af de omfattede producenters årlige nettoforbrug – og dette kan alene teknisk lade sig gøre via en bestemt målertype.

Sådan måling er ikke konsekvent muligt for samtlige de omfattede egenproducenter. Som følge heraf sker den en forkert måling hos et betydeligt antal egenproducenter og dermed en forkert afregning af el, såvel ved betaling af el som afgifter.

Energiministeriet har igennem en lang periode været bekendt med problemstilingen om forkert måling og ”erkendt problemet”, men hidtil er det alene blevet til, at løsningen er søgt henskudt til bl.a. underliggende instanser, herunder ministeriets egen styrelse, Energistyrelsen. Reelt sker der intet – og har ikke gjort det længe. Tålmodigheden blandt den omfattede forbrugergruppe er derfor opbrugt, som derfor er indstillet på at stævne Energiministeriet, medmindre, der opnås konkrete tilsagn om korrekt måling og dermed afregning af de pågældende forbrugere.

Energiministeren er skyld i at husstandsvindmølleejere og solcelleejere bliver snydt.

I forbindelse med vores stævning, som vedrøre mindre VE-producenter, er det vigtigt at oplyse, at erstatning til berørte af lovbruddet kan begrænses til medlemmerne, som har været en del af retssagen.

Derfor vil vi opfordre alle husstandsvindmølleejere og solcelleejere til at blive medlem og støtte op om retssagen.

Støt økonomisk op om DENFO’s stævning, så vi kan få standset disse lovbrud over for de mindre VE-producenter hurtigst muligt.

Denne konto er kun til økonomisk støtte til retssag:
Langå Sparekasse
Reg.nr. 9283
Kontonr. 0000552372

HUSK at oplyse navn, adresse og telefonnr.
Alle, der vil høre mere om baggrunden for stævningen, er velkomne til at kontakte DENFO på:

T: 415 12345
M: info@denfo.dk
http://denfo.dk

Et medlemskab betyder, at DENFO i fremtiden sammen med dig kan være med til, at sikre energiforbrugerne inden for el, vand og varme bedre betingelser.

DENFO, Danske Energiforbrugere repræsenterer de private og erhvervsmæssige forbrugere indenfor el, vand og varme i energisektoren.

Ved at være medlem af en forbrugerorganisation kan du være med til at gøre en forskel, ved at bedre de nuværende forhold for forbrugeren.

DENFO er den eneste forbrugerorganisation, der repræsenterer forbrugerne inden for el, vand og varme over for energileverandørerne, de systemansvarlige, de kommercielle virksomheder i energisektoren, de aktive græsrodsbevægelser og myndighederne; Energistyrelsen, Energitilsynet, Energiklagenævnet mv.

DENFO er den administrative del for interessegrupperne:

Danske Solcelleejere
Danske Husstandsvindmølleejere
Danske Solvarmeejere
Danske Jord- og luftvarmepumpeejere
Danske Batteriejere
Danske Biovarmeforbrugere
Danske Elforbrugere
Danske Fjernvarmeforbrugere
Danske Vandforsyningsforbrugere

DENFO vil demokratisere den danske energiforsyning, og samtidig støtte den grønne omstilling.

BLIV MEDLEM
Mange taler om det!

DENFO sætter sammen med dig handling bag og skaber forandringer.

Tryghed for energiforbrugerne starter med DENFO

Annonce 16