Annonce 1

DENFO har d. 2 marts 2018 stillet Energi-, Forsyning- og Klimaminister, Lars Chr. Lilleholt et ultimatum

Annonce 15

DENFO har på vegne af Danske Solcelleejere stillet Energi-, Forsyning- og Klimaminister, Lars Chr. Lilleholt et ultimatum på 10 dage.

I en situation hvor Energi-, Forsyning- og Klimaminister, Lars Chr. Lilleholt snart forventes at fremlægge et nyt energiudspil, er det afgørende for DENFO, at solcelleejerne ikke fortsat skal slæbe rundt med fortidens diskriminerende ulovligheder«.

DENFO, der repræsenterer en lang række af de berørte forbrugere (solcelleejere) har udarbejdet en stævning, der vil blive indgivet til retten 10 dage fra 2. marts 2018. Dette sker, medmindre der opnås konkrete tilsagn om iværksættelse af effektive tiltag, der tilsikrer den berørte forbrugergruppe med nettoafregning,  i henhold til den forudsatte retstilling efter lov nr. 722 af 25. juni 2010.

Hvad er problemet!

De seneste års panik-lovgivningen på solcelleområdet, har efterladt et lovgivningsmæssigt kaos, hvor mange solcelleejere er kommet i klemme. DENFO, Danske Energiforbrugere har længe gjort Energistyrelsen, Energitilsynet, Energinet, Energi-, Forsyning- og Klimaministeriet og minister, Lars Chr. Lilleholt personligt opmærksom på disse ulovlighederne.

»Men vi kan ikke blive ved med i årevis at banke på døren for, at fortælle ham der foregår ulovligheder« – siger Michael Hvitfeldt, formand for DENFO: »Derfor har vi desværre set os nødsaget til at kontakte vores advokater, med henblik på at udtage stævning på vegne af de mange danske solcelleejere«.

I første omgang handler det om ukorrekt måling og afregning af forbrugere (solcelleejere) på nettoafregning, som er omfattet  af den udvidede solcelleordning (lov nr. 722 af 25. juni 2010), hvor Staten har snydt landets solcelleejere for flere tusind kroner.

»Det er en meget trist demokratisk praksis, når en minister mener, at han ikke behøver at sikre håndhævelsen af landets love« – siger Michael Hvitfeldt (DENFO).

Et medlemskab af DENFO koster for 1 år 400 kr. 
Du kan tilmelde dig her.
Medlemskaber er opdelt i 2 dele, et grundabonnement til DENFOs daglige arbejde og et tillægsgruppe som repræsentererden interessegruppe, som der ønskes medlemskab af. Dette beløb går til den enkelte interessegruppes aktiviteter.

Dette medlemskab kan fremover være med til at sikre mod de ulovligheder som i øjeblikket foregår inden for el, vand og varmeområderne. 

DENFO vil derfor, med sit arbejde, kunne være med til at sikre de enkelte grupper af energiforbrugere i Energisektoren.

Det er ligeledes vigtigt at oplyse, at erstatning til de berørte solcelleejere af lovbruddet, er begrænset til de medlemmer, som har været en del af retssagen. Derfor vil vi opfordre alle solcelleejere til at blive medlem og støtte op om retssagen med et beløb på 300 kr.

Støt økonomisk op om DENFOs stævning, så vi kan få standset disse lovbrud overfor de mindre VE-producenter hurtigst muligt.

Konto til økonomisk støtte af stævningen:
Langå Sparekasse
Reg. nr. 9283
konto nr. 0000552372
HUSK at oplyse Navn, adresse og telefonnr.

Ca 50-60.000 ud af de 98.000 installerede solcelleanlæg er berørt af de ulovlige måle- og afregningsmetoder.

Grundlaget for at dette kan ske er, at det er et resultatet af et manglende tilsyn fra Energitilsynet. se linket
forsyningssektorens effektiviseringspotentiale endelig afrapportering fra McKinsey & Company

Da de nye digitale elmålere begyndte at blive udrullet fra 2007, kom der pludselig to forskellige typer elmåler ind på markedet:

(Summationsmåler) Den måletype sammenregner nettoforbrug ved at afregne samlet på de 3 faser.
Denne målemetode tager det samlede forbrug, og trækker den samlede produktionen fra, som derefter giver et samlet nettoforbrug. Da denne målemetode er den eneste målemetode, der kan give en samlet nettoafregning, er det den eneste målemetode, som kan anvendes under nettoafregningsordning der godkendes hos Energinet.

(Individuelmåler) Den måletype sammenregner bruttoforbrug ved at afregne på hver af de 3 faser.
Derfor har solcelleejerne med denne målermetode aldrig været på nettoafregning, som er den eneste ordning der kan godkendes hos Energinet.

Dette betyder, at mange solcelleejere er kommet til at betale nettarif, selvom de leverer mere strøm til nettet, end de selv bruger. Dette kan give en forskel på op til 100 – 400 kr. om året i nettarif alt efter hvilken måletype, der er installeret.

Dertil kommer, at solcelleejerne på afregningsgruppe 4 og 5 kommer til af betale Elafgift (91,4), PSO (14,9) og moms. Dette svarer til en ekstra omkostning på 1,32875 kr. pr kWh.

I 2015 overgik tarifbetaling fra årligt nettoforbrug til bruttoforbrug, hvilket bevirkede en merudgift på 1.500-2.000kr. Dette fik stor betydning for de allerede installerede solcelleanlægs økonomi og forudsætninger.

Danske Solcelleejere er nu en underafdeling af DENFO, og har via deres arbejde været med til at sikret ændringer på rådighedstariffen i 2014, standset tariferingen af Energinets transmission og system tarif i 2016 og Energinets Flexafregning i 2017.

Uden dette arbejde, så ville solcelleejerne i dag havde stået med en yderlig økonomisk ekstra regning på ca. 105 mill. kr., foruden de 185 – 200 mill. som der i dag betales for rådighedstarif, nettarif og abonnement.

På nuværende tidspunkt har dette arbejde sikret hver solcelle husstand en gennemsnitlig årlig besparelse på over 1.082 kr. om året.

Alle der vi høre mere om baggrunden for stævningen, er velkomne til at kontakte:

DENFO, Danske Energiforbrugere
T: 41 5 12345
M: info@denfo.dk
http://denfo.dk/

Annonce 16