Annonce 1

DENFO afholder generalforsamling d. 4. marts 2018 hos arbejdsgiverne, Odense

Annonce 15

Vi kalder i 2018 til generalforsamling i forbindelse med sammenlægningen af Danske Solcelleejere (DSE) og Sammensluttede Danske Energiforbrugere (SDE), i en landsdækkende ny forening (DENFO, Danske Energiforbrugere).

Vi har i bestyrelserne set en stor fordel i, at foreningerne inden for energisektoren bliver samlet i en stor samlet forening i stedet for de er opsplittet i mange små foreninger.

Der er på Danske Solcelleejere generalforsamlingen d. 4.februar afgivet 1 af 2 enstemmighed godkendelse for samme lægningen under DENFO regi.

Dette vil på sigt også være med til at give forbrugerne en større stemme og mere medindflydelse i det danske samfund.

Her vil Danske Solcelleejere blive en af de 9 interessegrupper under DENFO. Årsagen til denne fusion skal ses i, at lovgivningen indenfor energisektoren i de fleste tilfælde er samlet under en lovgivning.

Der er i dag et stort administrativt arbejde i hver af interessegrupperne for at hjælpe forbrugere. Ved en sammenlægning vil det fremover kun være nødvendig med en administration i stedet for flere, derfor vil der på sigt kunne spares meget på administrationen, da det bliver samlet i en forening.

DENFO, Danske Energiforbrugere blev stiftet i et samarbejde mellem DSE og SDE, da vi i begge foreningen i gennem de sidste 3 år har siddet med den samme lovgivning og derfor kunne se en administrativ lettelse ved en sammenlægning til gavn for medlemmerne.

Vi arbejder på, at DENFO skal være en forening med fordele og meget andet til gavn for jer som medlemmer i fremtiden.

Dagsordenen for generalforsamlingen 4. marts 2018 for DENFO, Danske Energiforbrugere

 • Valg af dirigent.
 • Udpegning af stemmetæller.
 • Formanden aflægger beretning og gennemgår den overordnede aktivitets- og handlingsplan for det kommende år.
 • Gennemgang og godkendelse af regnskab.
 • Gennemgang og godkendelse af de forventet budget for indeværende og næstkommende regnskab perioder.
 • Valg af Bestyrelsesformand.
 • Valg af Bestyrelsesnæstformand.
 • Valg af Bestyrelseskasserer.
 • Valg af medlemmer af repræsentantskabet.
 • Valg af 4 suppleanter jf. § 6.
 • Valg af revisor(e) – enten 1 eller 2 interne eller 1 ekstern revisor, alt efter hvad lovgivningen kræver.
 • Indkomne forslag.
 • Eventuelt.

DENFO, Danske Energiforbrugere afholder generalforsamling hos:
Arbejdsgiverne
Magnoliavej 2-4
5250 Odense SV

Tilmelding accepteres kun med medskab af DENFO

Annonce 16