Annonce 1

EU: Private vandboringer skal betale afgift for 2009 til 2011

Annonce 15

Fra Landbrugsavisen

Kommissionen har afgjort, at de danske regler om fritagelse for betaling af drikkevandsafgift har udgjort en ulovlig statsstøtte, som skal tilbagebetales.

Efter længere tids tovtrækkeri har Kommissionen afgjort, at de danske regler om fritagelse for betaling af drikkevandsafgift til brug for grundvandskortlægningen i perioden 2009 til 2011 har udgjort en ulovlig statsstøtte, som skal tilbagebetales.

Tilbagebetalingen er udelukkende relevant for private boringer, og sagen er således ikke relevant for virksomheder, der modtager vand fra den offentlige forsyning.

Det er samtidig vigtigt at understrege, at der ikke er tale om, at den enkelte virksomhed har gjort noget forkert, men at det er den danske lovgivning på området, som Kommissionen har underkendt.

Kommissionen krævede i første omgang, at hele drikkevandsafgiften skulle tilbagebetales, men det er lykkedes at få minimeret tilbagebetalingen fra 30 øre/m3 til 10 øre/m3.

Læs mere her.

Annonce 16